ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ – гр. Тетевен

Адрес: 5700, гр. Тетевен; пл. „Сава Младенов“ №3

Регистрации:

ЛОС – ФД №: 7/1998 г.;
Търговски регистър и Регистър на ЮЛНЦ – Партида: „Народно читалище „Съгласие 1869 г.“ НЧ, ЕИК 000282852;
МК – РНЧ № 1856;
МК – РОБ № 203/11.07.2016 г.

Патронен празник на читалището е Свети Дух.

Девиз: „СЪЕДИНЕНИЕТО Е СИЛА, СЪГЛАСИЕТО – КРЕПОСТ“

Лого:

Печат: елипсовиден, надпис Народно читалище „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен, в средата с логото на читалището

Знаме:

 

Председател: Димчо Диков

Читалищно настоятелство: 7 членове: Красимира Тодорова Маринова, Снежанка Христова Якимова, Найден Васков Найденов, Татяна Иванова Миндевска, Цонка Иванова Душкова, Иван Романов Цветков,

Проверителна комисия: 3 членове: Весела Иванова Поева, Стела Георгиева Куманова, Иван Цецов Иванов

Секретар: Стефи Ал. Рашкова – Кръстева

Телефон за контакти (вкл. код): 0678/ 522 – 05; 534 – 05; 0894781881

e-mail: saglasie1869_teteven@abv.bg

СГРАДЕН ФОНД:  3 масивни корпуса
крило Б: библиотека, Библиотечно Информационен център, 1 администрация;
– крило В: Школа по изкуства: 3 репетиционни зали, 3 кабинета, 2 зали – реквизит;
– крило А – художествена галерия и театрален салон с 480 места.

БАНКОВА СМЕТКА

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ 1869 г.“
IBAN: BG12UBBS80021097102440
BIC: UBBSBGSF
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

(За дарения и членски внос)

Телефон: 0678/52205; 53405; 0894781881
Email: saglasie1869_teteven@abv.bg
Адрес: пл. Сава Младенов 3
гр. Тетевен, 5700