ДЕЙНОСТИ

Народно Читалище „Съгласие“, пазейки жив духа и традициите на читалищната идея, със самочувствие гради своя образ на активен общодостъпен център, отговарящ на съвременните потребности.

Приоритет в просветната и общообразователна дейност на читалището е съхранението и поддържането на богат библиотечен фонд, наброяващ 86521 (към 31.12.2017 г.)  библиотечни документа. Стремейки се да бъде съвременен информационен агент, от 2010 г. библиотеката работи по Проект Глоб@лни библиотеки към Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“ на  Мин. на култура и UNDP.

Школата по изкуства реализира своята мисия, да предоставя възможност за обучение в различни умения, развиване на дарбите и таланта, работи за културното и  естетическо възпитание на децата и осмисляне на свободното им, от учебни занимания, време. Днес поколения даровити деца правят своите първи стъпки и изявяват таланта си в Класове по пиано, народни инструменти и др., в Състав  по народни танци Пъстроцвет (в 3 възрастови групи), в Група за автентичен фолклор – „Тетевенски божурчета“ и в Състав за модерен балет „Енджълс“. Гордост за читалището са спечелените от тях призови места от ежегодните им участия в национални и международни фестивали и конкурси.

Творческите състави при читалището – Дикси бенд „Тетевен“ (33 г.), Мъжка Вокална Група „Вежен“ (50 г.), Духов оркестър (59 г.), Фолклорна формация „Алтън Тетевен“ (14 г.), Танцов състав „Ева“ (10 г.), Фолклорна формация „Кенар“ (3 г.) и Театрален състав (134 г.), допринасят за обогатяване на културния живот на общността и за повишаване на авторитета на читалището. В дългогодишния си творчески път всички те са печелили множество авторитетни награди и отличия.

В Художествената галерия витае духа от портретите на плеяда изявени тетевенци, дело на достойния ни съгражданин Събо Димитров, съхранява творбите на именити местни майстори на палитрата и длетото, като Васил Гачев, Маргарит Цанев, Калин Димитров – Рембранд, Ценна Димитрова, като постоянна експозиция. Ежегодно в Худ. галерия се организират изложби на изявени местни и гастролиращи творци и сбирки.

„Просветилище наше“ – духовно средище, където чрез лектории, демонстрационни занимания и др. се възражда потребността от християнските ценности и с изложби, презентации и др. се популяризира историческото и художествено наследство на тетевенския край.

Местният Център за работа с доброволци, който благодарение на своите атрактивни благотворителни акции и доброволчески активности се утвърди с  обществено полезната си и значима за местната общност дейност.

Eжегодният културен афиш на читалището е наситен с богатата, широкоспектърна и интензивна дейност. Наред с традиционните концерти, празнични програми и др. поддържаме и няколко Поредици, като „Съвременници“, в която представяме значими за общността личности, „Дарования“, в която презентираме творчеството на местни поети и писатели, организираме изложби на местни художници, скулптори, резбари, приложници и др., заснемаме тематични филми, свързани с юбилейни чествания, портрети на изявени личности и др.

Посрещайки предизвикателствата на времето читалище „Съгласие 1869 г.“ работи за това да бъде разпознато от местната общност не само като носител на традиционни ценности, но да бъде възприемано като институция, създаваща и разпространяваща добър и отговарящ на порасналите потребности на общността, социално-културен продукт.

Телефон: 0678/52205; 53405; 0894781881
Email: saglasie1869_teteven@abv.bg
Адрес: пл. Сава Младенов 3
гр. Тетевен, 5700