ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

НЧ “СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ – гр. Тетевен на основание Заповед № 26 /20.02.2023 г. на Председателя на НЧ “Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен, във връзка с Решение от Протокол № 2/17.02.2023 г. на Настоятелството на НЧ “СЪГЛАСИЕ 1869г.“ – гр. Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с

Read more

ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ – гр. Тетевен на основание Заповед № 40 / 06.10.2022 г. на Председателя на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен, във връзка с Решение от Протокол №8/30.09.2022 г. на Настоятелството на НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ – гр. Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане

Read more

ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ – гр. Тетевен на основание Заповед № 23 / 21.07.2022 г. на Председателя на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен, във връзка с Решение от Протокол №7/21.07.2022 г. на Настоятелството на НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ – гр. Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане

Read more

ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

НЧ “СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ – гр. Тетевен на основание Заповед № 13 / 03.06.2022 г. на Председателя на НЧ “Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен, във връзка с Решение от Протокол №5/26.05.2022 г. на Настоятелството на НЧ “СЪГЛАСИЕ 1869г.“ – гр. Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с

Read more

Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен свиква редовно общо отчетно събрание

Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен свиква редовно общо отчетно събрание

Настоятелството на Народно Читалище “Съгласие 1869 г.”- гр. Тетевен, на основание Чл. 15(1) от Закона за народните читалища, свиква редовно общо отчетно  събрание на Читалището на  20.04.2022 г. (сряда), в 16.00 часа  в репетиционна зала – ІІ етаж на Школата по изкуства, при следния дневен ред: Приемане на годишен отчет за дейността на Читалището и

Read more

ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

ОБЯВА за ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

НЧ “СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ – гр. Тетевен на основание Заповед № 5 / 17.03.2022г. на Председателя на НЧ “Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен, във връзка с Решение от Протокол №10/17.12.2021 г. на Настоятелството на НЧ “СЪГЛАСИЕ 1869г.“ – гр. Тетевен и при условията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Read more
Телефон: 0678/52205; 53405; 0894781881
Email: saglasie1869_teteven@abv.bg
Адрес: пл. Сава Младенов 3
гр. Тетевен, 5700