Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен свиква редовно общо отчетно-изборно събрание

Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен свиква редовно общо отчетно-изборно събрание

Настоятелството на Народно Читалище “Съгласие 1869 г. ”- гр. Тетевен, на основание Чл. 15.(1) от Закона за народните читалища, свиква редовно общо отчетно – изборно събрание на Читалището на 06.04.2024 г. (събота),  в 10.00 часа в театралния салон на НЧ“Съгласие1869 г. ”,  при следния дневен ред: Прием и освобождаване на членове; Приемане на тригодишен отчет за

Read more
Телефон: 0678/52205; 53405; 0894781881
Email: saglasie1869_teteven@abv.bg
Адрес: пл. Сава Младенов 3
гр. Тетевен, 5700