Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен свиква редовно общо отчетно събрание

Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен свиква редовно общо отчетно събрание

Настоятелството на Народно Читалище “Съгласие 1869 г.”- гр. Тетевен, на основание Чл. 15(1) от Закона за народните читалища, свиква редовно общо отчетно  събрание на Читалището на  20.04.2022 г. (сряда), в 16.00 часа  в репетиционна зала – ІІ етаж на Школата по изкуства, при следния дневен ред: Приемане на годишен отчет за дейността на Читалището и

Read more
Телефон: 0678/52205; 53405; 0894781881
Email: saglasie1869_teteven@abv.bg
Адрес: пл. Сава Младенов 3
гр. Тетевен, 5700