Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен свиква редовно общо отчетно събрание

Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ гр. Тетевен свиква редовно общо отчетно събрание

Настоятелството на Народно Читалище “Съгласие 1869 г.”- гр. Тетевен, на основание
Чл. 15(1) от Закона за народните читалища, свиква редовно общо отчетно  събрание на Читалището на  20.04.2022 г. (сряда), в 16.00 часа  в репетиционна зала – ІІ етаж на Школата по изкуства, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен отчет за дейността на Читалището и Настоятелството за 2021 г.
  2. Приемане на финансов отчет за 2021 г.
  3. Приемане на бюджет на Читалището за 2022 г.
  4. Разни.

При липса на кворум, на основание  чл. 15(3) от Закона за народните читалища, редовното общо отчетно  събрание се отлага с един час (17,00 ч.) на 20.04.2022 г. (сряда), на същото място и при същия дневен ред.

Молим за Вашето присъствие!

от Настоятелството

Телефон: 0678/52205; 53405; 0894781881
Email: saglasie1869_teteven@abv.bg
Адрес: пл. Сава Младенов 3
гр. Тетевен, 5700